30th September 2022

Day: January 6, 2020

  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ನೀಡಿದ ಅನುದಾನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಆಯಾ...
   ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಮೋದಿಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಕಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ...