23rd April 2024
Share

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION

ವರ್ಗಾವಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಕಡತಗಳು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ  ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನುಸರಣೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಂಚಾಣದೊಂದಿಗೆ, ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದ ಕಡತಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಕಡತಗಳೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಿಯಮ, ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆದರೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ @ 100 ಅಂಗವಾಗಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಷನ್-2047 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ ಬೇಕು.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ, 2015 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಭವಾಗುವುದಾದರೇ, ಕೆಳಕಂಡ ಮಹನೀಯರ ಪಾತ್ರ ಏನು?

KARNATAKA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL, BANGALORE

CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE COUNCIL

 1. Minister in charge of the Higher Education – Chairman
 2. An eminent educationist who is or has been the Vice-Chancellor of the – Vice Chairman university or member of any apex body of Higher education nominated by the Government
 3. The Executive Director – Member Secretary
 4. Vice-Chancellors of the State Universities – Members
 5. A nominee of the University Grants Commission not below the rank of – Ex-officio member Joint Secretary
 6. Ten academicians of repute from different Academic disciplines, of whom – Members (list enclosed) two shall be a woman and two belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Government.
 7. The Principal Secretary to Government, Finance Department – Ex-officio Member
 8. The Principal Secretary to Government, Higher Education Department – Ex-officio Member
 9. The Principal Secretary to Government, Medical Education – Ex-officio Member
 10. The Principal Secretary to Government, Primary and Secondary Education – Ex-officio Member
 11. The Principal Secretary to Government, Agriculture – Ex-officio Member xii) The Principal Secretary to Government, Horticulture – Ex-officio Member
 12. The Principal Secretary to Government, Animal Husbandry & – Ex-officio Member Veterinary Sciences
 13. The Secretary to Government, Law and Justice – Ex-officio Member
 14. The Principal Secretary to Government, Social Welfare – Ex-officio Member
 15. The Commissioner of Collegiate Education – Ex-officio Member
 16. The Director of Technical Education – Ex-officio Member
 17. The Director of Medical Education – Ex-officio Member
 18. The Commissioner for Pre-University Board – Ex-officio Member Powers and functions of the CounciL