24th April 2024
Share

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION

ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡಿ ಕರಡು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯಂತೆ  ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಫೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ, ದಿನಾಂಕ:16.08.2023 ರಂದು  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.