8th July 2024

Month: June 2024

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ರಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:27.06.2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ...