8th August 2022

GOI FUNDS

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 61095297, ಆದರೆ 2022 ರ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ:ಪಾರ್ವತಿ ನಿಲಯ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:13.07.2022 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ’ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿಗಾರಾರದ ಶ್ರೀ ಅದಲಗೆರೆ ನಾಗೇಂದ್ರರವರು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2008...
TUMKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:09.06.2022 ರಂದು  ಶ್ರೀ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:12.06.2022 ರಿಂದ 17.06.2022 ರವರೆಗೆ 5 ದಿವಸಗಳ ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ...