28th March 2023

GOI FUNDS

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಬೆಂಗಳೂರು- ಪೂನಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸದ ಶ್ರೀ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದರ್ಶನ ಜರ್ದೋಶ್ ರವರು ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:20.09.2022 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ, ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಐತಾಳ್...
  TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 55 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇವೆಯಂತೆ ಇದು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಹೆಸರು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬರೆದ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜೈ ಅನುಸಂಧಾನ್  ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‍ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ¥ಕ್ಷಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಚುನವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ:ಪಾರ್ವತಿ ನಿಲಯ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ...