10th July 2024

Day: June 27, 2024

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:27.06.2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ...