10th July 2024

DONE GANGA

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕಾರೇಕುರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ....