7th December 2022

METRO

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉಪನಗರವಾಗಿ/ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ  ತುಮಕೂರು ತ್ರಿವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ, ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಯೋಜನೆ...