8th June 2023

SAGY

TUMKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರ ಸಂಸದರ ಕನಸಿನ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ. ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಒಕ್ಕೊರಿಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಗ್ರಾಮ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATI0N ದಿನಾಂಕ:14.06.2022 ರಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರ ಕನಸಿನ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕರಾರು ವಕ್ಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ‘ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡವಾಳ’...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅದಲಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಭೂ ಸ್ವಾಧಿನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಗ್ರಾಮ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ದೇಶಾಧ್ಯಂತ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದರೆ ಸಭೆ...