9th February 2023

Day: October 5, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:02.10.2022 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ-2023   ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ-2023 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ...