22nd May 2024

Month: November 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ‘ಶಕ್ತಿಭವನ’ದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿ...