7th December 2023

SHAKTHI PEETA

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ- ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಭ್ರಮರಾಂಭಿಕೆ ದೇವಿ-ಶಕ್ತಿಪೀಠಕ್ಕೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 108 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಾಕ್ಷಿಕೆ ರಚಿಸುವ ಬಗೆ,್ಗ ತುಮಕೂರಿನ ವರ್ಣ ಶ್ರೀ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದÀ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ‘ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ’ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರ ವಾಣಿ. ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ...