12th August 2022

SUMMANE

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಥೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಷ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾಶರಣರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರಾಬುಹಳ್ಳಗಳ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ, ಕರಾಬುಹಳ್ಳಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಮೂಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ...