18th May 2024

Month: December 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03.01.2023 ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲೆ,ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ‘ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷನ್-2047’ ರವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್‍ರವರೊಂದಿಗೆ, ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ರವರು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ...