6th June 2023

GSB-80

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ರವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಕವಿತಾಕೃಷ್ಣರವರ ತಂಡ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03.01.2023 ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ದಿ. ಕೆ.ಲಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  01.08.1988 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬಿದರೆಹಳ್ಳ ಕಾವಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 930 ಎಕರೆ...