6th December 2023

Month: May 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ರಾಜ್ಯದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಧ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಕಥೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೂವರೆಗೂ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಸದ...