12th August 2022

Day: May 24, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೋಕು, ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ‘ಊರಿಗೊಂದು ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಅಯ್ಯೋದೇವರೇ? ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ  ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2010 ರವರೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಉಧ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು...