3rd December 2022

Day: May 15, 2022

TUMAKURU:SHATKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೋಕು, ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಲದ ಮರಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಆಲದ ಮರದ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ರವರು...
 TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಹೌದು! ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಶತಮಾನಗಳ (ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ)À ಆಲದ...