3rd December 2022

Day: May 14, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆ...