6th June 2023

GREEN TUMAKURU

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನಚಾರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ನಗರದ ವಿದ್ಯೋದಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜು, ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವದ ಎರಡನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ, ನಗರಾಧ್ಯಾಂತ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:03.08.2022 ರಂದು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:25.07.2022 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ರೇಣುಕರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಧ್ಯಾನವನಗಳ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನು ತುಮಕೂರು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಹಾÀಗೂ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಹಸಿರು ತುಮಕೂರು  ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಧ್ಯಾನವನಗಳ ದತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಹಸಿರು ತುಮಕೂರು  ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಧ್ಯಾನವನಗಳ ದತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ...