18th May 2024

Month: August 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:22.08.2021 ರಂದು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ   ಪ್ರಥಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  ‘ಅನ್ನ–ಜ್ಞಾನ–ಪರಿಸರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಲು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸಂತಾನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಚನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು – ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ...