11th August 2022

Day: August 4, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾಶರಣರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ...