7th December 2023

TUMAKURU INVEST MEET

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸಂತಾನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಚನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು – ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.   ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ 14 ಗ್ರಾಮಗಳು...