27th September 2023

Day: April 25, 2023

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION   ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ...