8th June 2023

CLIMATE

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕಲಬುರಗಿಯ  ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾರ್ ನಾವು ಮುಂದೊಂದು...