6th July 2024

DELHI HOSTEL

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದ ಬಡವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಳೆದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಕಡತವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು....
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗ¼ನ್ನು ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ,...
TUMAKURU: SHAKTHIPEEA FOUNDATION   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ...