17th May 2024

SIDDAGANGA SREE 100

  TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ರವರಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಫೋರಂನಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ...