8th June 2023

Month: April 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ತುಮಕೂರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ರವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆರವರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು...
TUMAKURU: SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಇತಿಹಾಸ:- ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ’ಭಾರತ ದೇಶದ ಉತ್ತರಖಾಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಹರಿದ್ವಾರದ ಕಂಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ  ಯಜ್ಞ’...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION    ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು-28 (ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸೇರಿ), ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು-12 (ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸೇರಿ)...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಮಾನ್ಯರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು-1 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು-3 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು-4 ಸಚಿವರು-24 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು-28...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION    ’ಕೋವಿಡ್ –19’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ...