22nd May 2023

DISHA R & D

 TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION                             ದಿನಾಂಕ:09.09.2022 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರ.                                    ಗೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ರವರು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಅಧಿಕೃತಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ, ನಿಗಮ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಶಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ  1 ರಲ್ಲಿನ  ಅಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ಧುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಯ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು....