21st September 2023

Day: April 7, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ...
 TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ರವರು ಬಿದರೆಹಳ್ಳಕಾವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರವರು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಘಟಕವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ...