4th October 2022

Day: April 10, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ಮೂರು ಭಾರಿ ಚೇರ್‍ಮನ್ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ತ್ಯಾಗಿರವರನ್ನು  ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಸವರಾಜ್‌ರವರು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಆಂತೋನಿಯವರು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್‌ರವರಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು...