9th February 2023

Day: April 15, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರೆಹಳ್ಳ ಕಾವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 610...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಗೆ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ವಿಳಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಜಿ.ಎಸ್.ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರು ದಿನಾಂಕ:11.03.2014 ರಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು...