9th February 2023

Day: April 28, 2020

TUMAKURU: SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಇತಿಹಾಸ:- ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ’ಭಾರತ ದೇಶದ ಉತ್ತರಖಾಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಹರಿದ್ವಾರದ ಕಂಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ  ಯಜ್ಞ’...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION    ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ...