27th March 2023

Day: April 5, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆಹಳ್ಳ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ.ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರು  ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್‌ರವರಿಗೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆಹಳ್ಳ ಕಾವಲ್ ಜಮೀನಿನನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆಹಳ್ಳ ಕಾವಲ್ ಜಮೀನಿನನಲ್ಲಿ ಮೆಘಾಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ...
    TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕೆಐಡಿಬಿಯವರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆಹಳ್ಳಕಾವಲ್ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಮಾಡಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಬಿದರೆಹಳ್ಳ ಕಾವಲ್ ಜಮೀನನ್ನು ಮಠಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಹಳ ಪುಕಾರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು....
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಫ್‌ಓ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗಾ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು...