19th May 2024

Day: April 5, 2020

    TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕೆಐಡಿಬಿಯವರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆಹಳ್ಳಕಾವಲ್ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಮಾಡಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಫ್‌ಓ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗಾ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು...