15th August 2022

Uncategorised

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸದೀಯ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಷಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ನದಿಜೋಡಣೆ...
TUMAKURU:SHAKTHUIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:22.01.2021 ರಂದು ನಡೆದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಯ 6 ನೇ ಸಭೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ,...
TUMAKURU:SHATKHIPEETA FOUNDATION ‘ಊರಿಗೊಂದು ಕೆರೆ- ಆ ಕೆರೆಗೆ ನದಿ ನೀರು’ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 09.11.2020 ಇಂದಿಗೆ 64...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ‘ಊರಿಗೊಂದು ಕೆರೆ- ಆ ಕೆರೆಗೆ ನದಿ ನೀರು’ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 09.11.2020 ಇಂದಿಗೆ 11...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಗೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:16.08.2019 ಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗಿದು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:30.06.2020 ರಂದು ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್‌ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಶಾ...