9th February 2023

Month: March 2021

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್‌ರವರ ಅವಧಿಯ’ 2001 ರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತುಮಕೂರು-1 ‘ ಮತ್ತು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಡಾಟಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಡಾಟಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATIN ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ’ದಿಶಾ ಅವಾರ್ಡ್’ ನೀಡಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.  ಈ ’ಕಲ್ಪತರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್’ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು...
TUMAKURU: SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ’ತ್ರಿವಳಿ ನಗರ’ಕ್ಕೊಂದು ಮುಕುಟ ‘ರುರ್ಬನ್’ ಯೋಜನೆ. ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದದಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ , ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಪರ-ವಿರೋಧ...