3rd March 2024

Month: February 2021

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕ್ರಮಾಂಕ: ಶಕ್ತಿಪೀಠ/ನದಿಜೋಡಣೆ/1/2021                   ದಿನಾಂಕ:27.02.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ...
Tumakuru:Shakthipeeta founadation ಸಂಸದರ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೋವೇಟೀವ್‌ಐಡಿಯಾ ನೀಡಲು ತುಮಕೂರು...