3rd March 2024

Day: March 20, 2020

 ಕ್ರಮಾಂಕ:ತುವಾ/1/2020                                             ದಿನಾಂಕ:21.03.2020 ಸಂಪಾದಕರು, ತುಮಕೂರು ವಾರ್ತೆ.ತುಮಕೂರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ:- ದಿನಾಂಕ:19.03.2020 ರಂದು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ...
ದಿನಾಂಕ:19.03.2020 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಘೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಹೇಮಾವತಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ...