21st September 2023
Share

Tumakuru:Shakthipeeta foundation

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೆ? ಇ-ಪೇಪರ್ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ತಮ್ಮಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನವಿ