30th November 2022

Day: December 27, 2021

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇÀ 108 ಶಕ್ತಿದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION     ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:15.12.2021 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು...