26th March 2023

Day: December 27, 2021

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇÀ 108 ಶಕ್ತಿದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ...