13th August 2022

Day: February 2, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು...