27th March 2023

Day: February 4, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನದಿಜೋಡಣೆ  ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ದಿ.ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಿಪೇಯಿರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ...