27th March 2023

Day: March 6, 2022

ರಮೇಶ್ ರವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ? TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರೂ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕಲ್ಭುರ್ಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾರವರು  ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ 2021-22 ನೇ...
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ...