27th March 2023

Day: March 8, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಲ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ರವರು ಬಗೆ...
  ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್: ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ? TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ‘ಭೂ...