22nd May 2024

Day: July 8, 2022

ದೇಶದ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಠದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ...