8th June 2023

BANGALORE

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:27.09.2022 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUDATION   ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗಾತಾರ್ಹ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜಾತಕ/ನಿಜ...