30th November 2022

DELLHI OFFICE

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ...
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ, ಆಗಿನ ಯುಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೆಳಕಂಡ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಫಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:08.02.2021 ರಿಂದ 14.02.2021 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ನಿಯೋಗ...