25th November 2022

FDI

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜು ರವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ಹೂಡಿಕೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ...