29th November 2022

Day: August 30, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ತುಮಕೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ -2 ಕಡತಕ್ಕೆ   ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರು...