30th November 2022

Day: August 9, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಮೊದಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್‌ರವರು 2019-20 ನೇ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಓಲೈಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುದ್ದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು...